מה בין גידול העגלה לתחלובתה כפרה?

בתקופת הינקות וטרום הגמילה עוברת העגלה שינויים התפתחותיים משמעותיים. שינויים אלו יהיו בעתיד בעלי השפעה ישירה על רמת היצרנות שלה כפרה בוגרת בתחלובה הראשונה ובתחלובות העוקבות.

נתונים שנאספו ממחקרים שנעשו בעגלות בשני העשורים האחרונים, מראים באופן חוזר ונשנה, שתזונה טובה ועשירה בתקופת טרום הגמילה תורמת לשינויים התפתחותיים אלו. ולכן היא בעלת השפעה עתידית על ביצועי הפרה בהמשך חייה.

רבים ממחקרים אלו הראו קשר חיובי בין תזונה בתקופת טרום הגמילה לבין יכולת יצרנית בבגרות, אך יחד עם זאת התקשו להראות מובהקות סטטיסיטית. חוסר היכולת לעמוד במבחנים סטטיסטים נובע בעיקר ממספר פרות מצומצם יחסית בכל מחקר. חסרון המאפיין, באופן מובן, מחקרים בחיות גדולות. בנוסף ישנו כמובן הקושי הכלכלי לנהל מחקר כזה לטווח זמן ארוך מהינקות ועד לתחלובה.

לאחרונה יצא מחקר שבדק ושיקלל תוצאות של 10 מחקרים שונים )בשיטת מטא-אנליזה( שבדקו את הקשר בין תזונת העגלה עד הגמילה, לבין תפוקת החלב שלה בתחלובה הראשונה.

החוקרים (2013 Soberon & Van Amburgh) איחדו את תוצאות המחקרים השונים, וכך למסקונתיהם יש כוח סטטיסטי רב יותר מכל מחקר בפני עצמו.

החוקרים מצאו כי לעגלה שקיבלה תזונה עשירה יותר בתקופה שעד הגמילה, יש סיכוי גדול יותר (פי 2) לייצר יותר חלב מחברתה שקיבלה פחות נוטריינטים בתזונה.

אם בוחנים את המספרים מקרוב יותר, ונכנסים לעובי הקורה הסטטיסטית, מגלים כי על כל 1 ק"ג של תוספת משקל יומית ממוצעת שעלתה העגלה בתקופת טרום הגמילה, היא עתידה לייצר כ 1550 ק"ג חלב יותר במהלך תחלובתה הראשונה!

זהו נתון משמעותי ביותר, המדגיש את חשיבות ההזנה הנכונה והעשירה בתקופת הינקות.

כמובן שייצור החלב מושפע מגורמים רבים וביניהם: הפוטנציאל הגנטי של העדר, תנאי הסביבה, ממשק הרפת ועוד. החוקרים מציינים כי כל שיפור ממשקי או גנטי שיביא לעלייה בתפוקת החלב, ידגיש עוד יותר את האפקט החיובי שיש לתזונת העגלה על ייצור החלב שלה בהמשך הדרך.

לבריאות חיות המשק - מניעה משתלמת מטיפול
למידע נוסף צרו איתנו קשר