Pet diseases

חיות מחמד נחשבות כחברים הטובים של האדם, רוב האנשים רואים בחיות המחמד חלק מהמשפחה. יחד עם זאת- חיות המחמד רגישות לזיהומים האופיניים להן כמו: נגיף פרבוו, נגיף הכלבלבת, נגיף החתלתלת. מחלות אחרות כמו כלבת, Toxoplasma gondii ומחלות זואונוטיות (מחלות המשותפות לבני אדם ובעלי חיים) אחרות, עלולות להיות מועברות גם לבני אדם. חלקן בעלות השפעה קשה על חיות המחמד ועל בריאות האדם. שילד פרויקטים ביולוגיים מציעה מגוון מוצרים לאבחון מחלות של חיות המחמד והמצב החיסוני שלהן, לבריאות האדם וחיית המחמד.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment