נגיף צירקו

נגיף הצירקו פוגע בתפקוד הכללי של כלל המערכות.

באופן קליני הביטוי העיקרי למחלה הוא ברעד מולד בקרב החזירונים, המתיש ומשתק את המערכות בגופם.

 ערכות לבדיקת נגיף צירקו בחזירים:

* ערכת ELISA לסוג 2 לרמת נוגדנים.

* מקלון אבחון מהיר לנוגדנים

For healthy farm animals Prevention is better than treatment