דבר חזירים אפריקאי

דבר חזירים אפריקאי(ASF), הינה מחלה נגיפית קשה הפוגעת בחזירים מבויתים וחזירי בר. המחלה אחראית להפסדים כלכליים חמוריםונזק בייצור. מחלת בעלי החיים חוצה גבולות (TAD) ויכולה להתפשט ע"י חזירים חיים או מתים, מבויתים או חזירי בר וכן ע"י מוצרי חזירים.

יתר על כן, העברה יכולה להתרחש גם דרך הזנה מזוהמת, וכן ע"י עצמים מזוהמים כגון: נעליים, בגדים, כלי רכב, סכינים, ציוד וכו'. זאת בגלל העמידות הסביבתית הגבוהה של נגיף ה-ASF. כיום אין חיסון מאושר ל- ASF.(1)

 ערכה לבדיקת נגיף דבר החזירים הקלאסי:

*  ערכת אבחון מהיר לנוכחות האנטיגן.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment