מחלת ניוקאסל

מחלת הניוקאסל היא מחלה נגיפית מדבקת ולעיתים קטלנית הפוגעת בעופות.חומרת המחלה היא פונקציה של אלימות זן הנגיף המדביק.

זנים לנטוגניים (של תרכיבי חיסון) מדביקים את קנה הנשימה, הריאות ושקי האוויר ועלולים לפגוע בייצור ביצים. זנים מזוגניים ווולוגניים באים לידי ביטוי בחוסר קוארדינציה , שיתוק, נפיחות סביב העיניים, שלשול ובסופו של דבר מוות. הערכה של המצב החיסוני, כמו גם זיהוי סרולוגי של נגיף מחלת ניוקאסל (NDV), מחייבת מדידה של רמת נוגדנים ל- NDV בסרום.

ערכות לבדיקת נוגדנים בשיטת ELISA הוכיחו את יעילותן בכימות רמת הנוגדנים כנגד NDV, ומאפשרות מעקב אחר המצב החיסוני בלהקות גדולות ועמידותן בהוקעה.

 ערכות:

* נגיף מחלת ניוקאסל – ערכת ELISA לרמת נוגדנים.

* נגיף מחלת ניוקאסל – מקלון אבחון מהיר לאנטיגן.

* נגיף מחלת ניוקאסל – מקלון אבחון מהיר לנוגדנים.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment