חיידק שחפת הבקר (Bovine Tuberculosis)

שחפת הבקר  (Bovine Tuberculosis) היא המחלה המאיימת על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים. החיידק Mycobacterium bovis גורם למחלה זואונוזית חמורה העלולה לסכן בני אדם ובעלי חיים. (BTB) היא מחלה חיידקית כרונית של בעלי חיים הנגרמת על ידי זנים שונים של מיקרובקטריום בקומפלקס השחפת. זוהי מחלה זיהומית עיקרית בקרב בקר, ומשפיעה גם על בעלי חיים מבויתים אחרים ואוכלוסיות חיות בר מסוימות, וגורמת למצב כללי של מחלה, דלקת ריאות, ירידה במשקל ומוות בסופו של דבר.

ערכה לבדיקת חיידק שחפת הבקר

  • ערכת מקלון לאבחון מהיר לנוגדנים.


זקוקים לערכה או לייעוץ? מוזמנים לפנות אלינו.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment