ברוצלוזיס Brucella melitensis

החיידק Brucella melitensis גורם למחלת הברוצלוזיס שהיא מחלה זואונוזית מדבקת מאוד, כלומר פוגעת גם באדם וגם בבע"ח. הדבקה בברוצלה בבע"ח כגון: מעלי גירה חזירים וכלבים, נעשית על ידי אכילת מזונות שזוהמו בחיידק הברוצלה: שליות, נפלים, חלב והפרשות וגינליות.

החיידק חודר דרך הפה, מתרבה בגוף ועובר לבלוטות הלימפה, (עטינים ) גורם לזיהום החלב, ומדבק בני אדם ע"י אכילת מוצרי חלב לא מפוסטרים.

בצאן ומעלי גירה גורם להפלות. אלו מתרחשות בסוף ההיריון. בזכרים החיידק גורם לדלקות באשכים. הנזק העיקרי הוא פגיעה בבעלי חיים המתבטאת באובדן פוריות (הפלות בנקבות).

גורמי סיכון לאדם: מגע עם בעלי חיים והפרשותיהם, כולל חלב לא מפוסטר.

 ערכות לבדיקת נגיף מחלת חיידק ברוצלוזיס:

*  ערכת ELISA לנוגדנים.

*  מקלון אבחון מהיר לנוגדנים.

* ערכה לאבחון ברוצלוזיס בנגל רוז לבדיקת אגלוטנציה של הסרום.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment