חיידק כלמידיוזיס – כלמידיה (Chlamydia)

כלמידיה (Chlamydia) היא מחלה הנגרמת על ידי החיידק  Chlamydia abortusונקראת גם הפלה אנזואוטית בכבשים, הידועה גם ככלמידיה מסוג חיסוני 1(כלמידוסיס בצאן).

המחלה משפיעה ונפוצה בראש ובראשונה בכבשים ועיזים, וכמעט אינה נפוצה בקרב בני-בקר וצבאים.

המחלה גורמת להפסדים רבים בפריון בעלי חיים ברחבי העולם, במיוחד באזורים בהם מתקבצים העדרים בעונת ההמלטות.

כלמידיה – מופיעה אצל חיות שלא הראו כל סימני מחלה לפני ההפלה. התהליך הפתוגני מתרחש כאשר יש פלישה של כלמידיה אל השלייה, דבר הגורם לתגובה דלקתית מתפשטת אשר גורמת לנמק רקמות השלייה – דבר המוביל להפלה בסופו של דבר.

חלק מבעלי החיים יפרישו חיידקי כלמידיה דרך ההפרשות הווגינליות, אפילו כשבועיים טרום ההפלה וגם כשבועיים לאחריה. נתון זה מסביר את האחוז הגבוה של ההפלות בעדרים חדשים שרק נדבקו, בהם הרגישות לזיהומים משתנה בהתאם למצב הפיזיולוגי של החיה.

הצלחת תכנית ההכחדה והמעקב תלוי באיכותם ויעילותם של כלי האבחון הזמינים. הבידוד של המיקרואורגניזים קשה והאבחנה מבוססת בעיקר על שיטות סרולוגיות, שכן, בידוד גורם המחלה נותר משימה קשה הגוזלת זמן.

מסיבה זו ערכת ELISA קלה ליישום – אנליזה של כמות מועטה של בדיקות וניטור בקנה מידה גדול, מסתייעים בשיטה זו.

 ערכה:

* חיידק כלמידיוזיס בחיות מחמד – מקלון אבחון מהיר לאנטיגן.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment