נגיף קורונה בחתולים (Feline coronavirus)

נגיף קורונה בחתולים (Feline coronavirus)

ערכה:

 * נגיף קורונה בחתולים –ערכת אבחון מהיר לאנטיגן.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment